Friday, 1 June 2012


 " C I N T A"menurutku,ia tak berwarna...Ia menjadi jingga sebagai mana engkau memaknainya. Ia pun menjadi kuning, biru dan merah sebagaimana kau menginginkannya...

No comments:

Post a Comment