Friday, 31 August 2012


Keris melayu adat pusaka,
menjadi warisan raja dan rakyat jelata;
sudah 55 tahun Malaysia merdeka,
jangan ada sengketa sesama kita.

No comments:

Post a Comment